DUNIA PROGRESIF. DIBERI KUASA & INSPIRASI OLEH AWDA

Written by root. Posted in BEST OF BRUNEI

Tagged:

Published on September 10, 2018 with No Comments

 

Apakah yang dimaksudkan dengan kemajuan di Brunei? Kami mencari sendiri jawapannya dan mendapati bahawa kemajuan sebenar terletak pada empat faktor pemacu utama yang telah kami kenalpasti sebagai nilai-nilai Tanggungjawab Sosial Korporat kami.

Kemajuan didapati terletak pada pencantuman Pendidikan, Budaya dan Seni, Keusahawanan dan Alam Sekitar.

Ia bermaksud memupuk minda keusahawanan supaya warga belia Brunei dapat memastikan masa depan mereka sendiri.

Dan ia juga bermaksud mengekalkan warisan dan alam sekitar semulajadi Brunei supaya keunikan Brunei sentiasa terjamin.

Sekiranya awda ingin mengetahui lebih lanjut atau ingin melibatkan diri dengan orang-orang yang mengagumkan, idea-idea dan inisiatif yang telah kami sokong, maklumat lanjut boleh awda dapati melalui laman Blog, Majalah Progresif, Progresif Radio atau melalui media sosial kami.

No Comments

Comments for DUNIA PROGRESIF. DIBERI KUASA & INSPIRASI OLEH AWDA are now closed.