KEGIRANGAN PERAYAAN

Written by root. Posted in BEST OF BRUNEI

Tagged:

Published on January 12, 2017 with No Comments

Menyambut kemeriahan Tahun Baru Cina sambil memupuk perpaduan di antara rakyat di Brunei.

Teks JACQUELINE WONG
Imej THE BRUNEI TIMES

 

01, 02 & 03 Penuntut Sekolah Menengah Chung Hwa, Belait menyembahkan tarian Gemilang, Inang, Zapin dan ‘Rang De’ manakala kumpulan akrobatik Wilayah Jiangsu mempersembahkan persembahan akrobatik dari Republik Rakyat China.

04 Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri berkenan bercemar duli beramah mesra dengan tetamu dan peserta persembahan sempena Majlis Ramah Mesra Perayaan Tahun Baru Cina masyarakat Tiong Hwa. Keberangkatan Kebawah DYMM dan Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Raja Isteri ke majlis tersebut mencerminkan sikap keprihatinan dan pemedulian terhadap masyarakat pelbagai kaum di negara ini.

No Comments

Comments for KEGIRANGAN PERAYAAN are now closed.